Tài liệu
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Internet Protocol Version 6 - Phần II: Triển Khai DNS & DHCP Trên Nền IPv6

Go down

Internet Protocol Version 6 - Phần II: Triển Khai DNS & DHCP Trên Nền IPv6 Empty Internet Protocol Version 6 - Phần II: Triển Khai DNS & DHCP Trên Nền IPv6

Bài gửi  Admin Wed Jun 27, 2012 11:20 am

I. Giới thiệu Tổng quan về IPv6
II. Chuẩn bị

Bài lab bao gồm 2 máy:

- Máy Server: Windows Server 2008

- Máy Client: Windows Server 2008 hoặc Windows Vista

III. Thực hiện

1. Cấu hình TCP/IPv6

Tại máy Server, log on Administrator, vào Start\Settings chọn Network Connections

Trong cửa sổ Network Connections, chuột phải Local Area Connection chọn Properties

Hộp thoại Local Area Connection Properties, bỏ dấu chọn Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), chọn Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6), chọn Properties
Internet Protocol Version 6 - Phần II: Triển Khai DNS & DHCP Trên Nền IPv6 Ip1

Trong cửa sổ Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) Properties, nhập thông số TCP/IP như sau:

IPv6 address: fc00:192:168:5::25

Subnet prefix length: 64

Preferred DNS server: fc00:192:168:5::25
Internet Protocol Version 6 - Phần II: Triển Khai DNS & DHCP Trên Nền IPv6 Ip2
Mở Windows Firewall từ Control Panel, chọn Change settings
Internet Protocol Version 6 - Phần II: Triển Khai DNS & DHCP Trên Nền IPv6 Ip3
Trong hộp thoại Windows Firewall Settings, chọn Off, chọn OK
Internet Protocol Version 6 - Phần II: Triển Khai DNS & DHCP Trên Nền IPv6 Ip4
Mở System từ Control Panel, trong cửa sổ System chọn Change settings
Internet Protocol Version 6 - Phần II: Triển Khai DNS & DHCP Trên Nền IPv6 Ip5
Trong hộp thoại System Properties, vào tab Computer Name, chọn Change
Internet Protocol Version 6 - Phần II: Triển Khai DNS & DHCP Trên Nền IPv6 Ip6
Hộp thoại Computer Name/Domain Changes, chọn More
Internet Protocol Version 6 - Phần II: Triển Khai DNS & DHCP Trên Nền IPv6 Ip7
Hộp thoại DNS Suffix and NetBIOS Computer Name, nhập MSOpenLab.com vào ô Primary DNS suffix of this computer, chọn OK 3 lần
Internet Protocol Version 6 - Phần II: Triển Khai DNS & DHCP Trên Nền IPv6 Ip8
Trong hộp thoại System Properties, chọn Close
Internet Protocol Version 6 - Phần II: Triển Khai DNS & DHCP Trên Nền IPv6 Ip9
Hộp thoại yêu cầu restart máy, chọn Restart Now

Sau khi khởi động máy thành công, log on Administrator, mở command line, gõ lệnh ipconfig /all, kiểm tra thông tin như trong hình bên dưới.
Internet Protocol Version 6 - Phần II: Triển Khai DNS & DHCP Trên Nền IPv6 Ip10
2. Cài đặt DNS Server role
Tại máy Server, log on Administrator, mở Server Manager từ Administrative Tools
Trong cửa sổ Server Manager, chuột phải Roles chọn Add Roles
Internet Protocol Version 6 - Phần II: Triển Khai DNS & DHCP Trên Nền IPv6 Ip11
Hộp thoại Before You Begin, chọn Next
Trong hộp thoại Select Server Roles, đánh dấu chọn DNS Server, chọn Next
Internet Protocol Version 6 - Phần II: Triển Khai DNS & DHCP Trên Nền IPv6 Ip12
Hộp thoại DNS Server, chọn Next
Hộp thoại Confirm Installation Selections, chọn Install
Hộp thoại Install Results, chọn Close
Internet Protocol Version 6 - Phần II: Triển Khai DNS & DHCP Trên Nền IPv6 Ip13
3. Cấu hình DNS Server
Tại máy Server, sau khi cài đặt DNS thành công, mở DNS Manager từ Administrative Tools
Trong cửa sổ DNS Manager, bung Server1, chuột phải Forward Lookup Zones, chọn New Zone
Internet Protocol Version 6 - Phần II: Triển Khai DNS & DHCP Trên Nền IPv6 Ip14
Hộp thoại Welcome to the New Zone Wizard, chọn Next
Trong hộp thoại Zone Type, chọn Primary zone, chọn Next
Internet Protocol Version 6 - Phần II: Triển Khai DNS & DHCP Trên Nền IPv6 Ip15
Hộp thoại Zone Name, nhập MSOpenLab.com vào ô Zone name, chọn Next
Internet Protocol Version 6 - Phần II: Triển Khai DNS & DHCP Trên Nền IPv6 Ip16
Hộp thoại Zone File, chọn Next
Internet Protocol Version 6 - Phần II: Triển Khai DNS & DHCP Trên Nền IPv6 Ip17
Trong hộp thoại Dynamic Update, chọn Allow both nonsecure and secure dynamic updates, chọn Next
Internet Protocol Version 6 - Phần II: Triển Khai DNS & DHCP Trên Nền IPv6 Ip18
Hộp thoại Completing the New Zone Wizard, chọn Finish
Internet Protocol Version 6 - Phần II: Triển Khai DNS & DHCP Trên Nền IPv6 Ip19
Trong cửa sổ DNS Manager, kiểm tra tạo thành công zone MSOpenLab.com, trong zone MSOpenLab.com có IPv6 Host record server1
Internet Protocol Version 6 - Phần II: Triển Khai DNS & DHCP Trên Nền IPv6 Ip20
Trong cửa sổ DNS Manager, chuột phải Reverse Lookup Zones, chọn New Zone
Internet Protocol Version 6 - Phần II: Triển Khai DNS & DHCP Trên Nền IPv6 Ip21
Hộp thoại Welcome to the New Zone Wizard, chọn Next
Trong hộp thoại Zone Type, chọn Primary zone, chọn Next
Internet Protocol Version 6 - Phần II: Triển Khai DNS & DHCP Trên Nền IPv6 Ip22
Trong hộp thoại Reverse Lookup Zone Name, chọn IPv6 Reverse Lookup Zone, chọn Next
Internet Protocol Version 6 - Phần II: Triển Khai DNS & DHCP Trên Nền IPv6 Ip23
Trong hộp thoại Reverse Lookup Zone Name, nhập địa chỉ như trong hình bên dưới
Internet Protocol Version 6 - Phần II: Triển Khai DNS & DHCP Trên Nền IPv6 Ip24
Hộp thoại Zone File, nhập msopenlabnet.dns vào ô Create a new file with this file name, chọn Next
Internet Protocol Version 6 - Phần II: Triển Khai DNS & DHCP Trên Nền IPv6 Ip25
Trong hộp thoại Dynamic Update, chọn Allow both nonsecure and secure dynamic updates, chọn Next
Internet Protocol Version 6 - Phần II: Triển Khai DNS & DHCP Trên Nền IPv6 Ip26
Hộp thoại Completing the New Zone Wizard, chọn Finish
Trong cửa sổ DNS Manager, kiểm tra tạo thành công Reverse Lookup Zone
Internet Protocol Version 6 - Phần II: Triển Khai DNS & DHCP Trên Nền IPv6 Ip27
Mở Command Line, gõ lệnh ipconfig /registerdns
Mở DNS Manager, vảo zone 9.0.0.0.8.6.1.0.2.9.1.0.0.0.c.f.ip6.arpa, kiểm tra có Pointer record như trong hình bên dưới
Internet Protocol Version 6 - Phần II: Triển Khai DNS & DHCP Trên Nền IPv6 Ip28
Mở Command Line, gõ lệnh dnscmd /config /enableIPv6 1
Internet Protocol Version 6 - Phần II: Triển Khai DNS & DHCP Trên Nền IPv6 Ip29
4. Cài đặt DHCP Server role
Tại máy Server, mở Server Manager từ Administrative Tools, chuột phải Roles chọn Add Roles
Internet Protocol Version 6 - Phần II: Triển Khai DNS & DHCP Trên Nền IPv6 Ip30
Hộp thoại Before You Begin, chọn Next
Trong hộp thoại Select Server Roles, đánh dấu chọn DHCP Server, chọn Next
Internet Protocol Version 6 - Phần II: Triển Khai DNS & DHCP Trên Nền IPv6 Ip31
Hộp thoại DHCP Server, chọn Next
Hộp thoại Select Network Connection Bindings, kiểm tra có đánh dấu chọn fc00:192:168:5::25, chọn Next
Internet Protocol Version 6 - Phần II: Triển Khai DNS & DHCP Trên Nền IPv6 Ip32
Hộp thoại Specify IPv4 DNS Server Settings, chọn Next
Internet Protocol Version 6 - Phần II: Triển Khai DNS & DHCP Trên Nền IPv6 Ip33
Hộp thoại Specify IPv4 WINS Server Settings, chọn WINS is not required for applications on the network, chọn Next
Internet Protocol Version 6 - Phần II: Triển Khai DNS & DHCP Trên Nền IPv6 Ip34
Hộp thoại Add or Edit DHCP Scopes, chọn Next
Internet Protocol Version 6 - Phần II: Triển Khai DNS & DHCP Trên Nền IPv6 Ip35
Trong hộp thoại Configure DHCPv6 Stateless Mode, chọn Enable DHCPv6 stateless mode for this server, chọn Next
Internet Protocol Version 6 - Phần II: Triển Khai DNS & DHCP Trên Nền IPv6 Ip36
Trong hộp thoại Specify IPv6 DNS Server Settings, nhập MSOpenLab.com vào ô Parent Domain, nhập fc00:192:168:5::25 vào ôPreferred DNS Server IPv6 Address, chọn Next
Internet Protocol Version 6 - Phần II: Triển Khai DNS & DHCP Trên Nền IPv6 Ip37
Hộp thoại Confirm Installation Selections, chọn Install
Hộp thoại Installation Results, chọn Close
Internet Protocol Version 6 - Phần II: Triển Khai DNS & DHCP Trên Nền IPv6 Ip38
5. Cấu hình DHCP Scope
Tại máy Server, sau khi cài đặt DHCP thành công, mở DHCP từ Administrative Tools
Trong cửa sổ DHCP, bung server1.msopenlab.com, chuột phải IPv6 chọn New Scope
Internet Protocol Version 6 - Phần II: Triển Khai DNS & DHCP Trên Nền IPv6 Ip39
Hộp thoại Welcome to the New Scope Wizard, chọn Next
Trong hộp thoại Scope Name, nhập IPv6 Scope vảo ô Name, chọn Next
Trong hộp thoại Scope Prefix nhập fc00:92:168:5:: vào ô Prefix, chọn Next
Internet Protocol Version 6 - Phần II: Triển Khai DNS & DHCP Trên Nền IPv6 Ip40
Hộp thoại Add Exclusions, chọn Next
Internet Protocol Version 6 - Phần II: Triển Khai DNS & DHCP Trên Nền IPv6 Ip41
Hộp thoại Scope Lease, chọn Next
Internet Protocol Version 6 - Phần II: Triển Khai DNS & DHCP Trên Nền IPv6 Ip42
Hộp thoại Completing the New Scope Wizard, chọn Finish
Internet Protocol Version 6 - Phần II: Triển Khai DNS & DHCP Trên Nền IPv6 Ip43
Trong cửa sổ DHCP, bung IPv6, chuột phải Scope[fc00:192:168:5::25] chọn Properties
Internet Protocol Version 6 - Phần II: Triển Khai DNS & DHCP Trên Nền IPv6 Ip44
Trong hộp thoại Scope[fc00:192:168:5::25] Scope Properties, qua tab DNS, chọn Always dynamically update DNS AAA and PTR record, chọn OK
Internet Protocol Version 6 - Phần II: Triển Khai DNS & DHCP Trên Nền IPv6 Ip45
6. Cấu hình Client sử dụng IPv6
Tại máy Client, log on Administrator, vào Start\Setting chọn Network Connections
Trong cửa sổ Network Connection, chuột phải Local Area Connection, chọn Properties
Trong hộp thoại Local Area Connection Properties, bỏ dấu chọn Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), đánh dấu chọn Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6), chọn Properties
Internet Protocol Version 6 - Phần II: Triển Khai DNS & DHCP Trên Nền IPv6 Ip46
Trong hộp thoại Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) Properties, chọn Obtain an IPv6 address automatically và Obtain DNS server address automatically, chọn OK 2 lần
Internet Protocol Version 6 - Phần II: Triển Khai DNS & DHCP Trên Nền IPv6 Ip47
Mở Command Line, gõ lệnh như hình bên dưới
Internet Protocol Version 6 - Phần II: Triển Khai DNS & DHCP Trên Nền IPv6 Ip48
Mở System từ Control Panel, chọn Change settings
Trong hộp thoại System Properties, chọn Change
Internet Protocol Version 6 - Phần II: Triển Khai DNS & DHCP Trên Nền IPv6 Ip49
Hộp thoại Computer Name/Domain Changes, chọn More
Trong hộp thoại DNS Suffix and NetbIOS Computer Name, nhập MSOpenLab.com vào ô Primary DNS suffix of this computer, chọn OK3 lần
Internet Protocol Version 6 - Phần II: Triển Khai DNS & DHCP Trên Nền IPv6 Ip50
Hộp thoại System Properties, chọn Close
Internet Protocol Version 6 - Phần II: Triển Khai DNS & DHCP Trên Nền IPv6 Ip51
Hộp thoại Microsoft Windows, chọn Restart Now
Sau khi khởi động máy Client, mở Command Line, gõ lệnh ipconfig /registerdns
Trong cửa sổ Command Line, gõ lệnh ipconfig /all, kiểm tra máy Client nhận được thông số TCP/IP từ máy Server cung cấp.
Internet Protocol Version 6 - Phần II: Triển Khai DNS & DHCP Trên Nền IPv6 Ip52
7. Kiểm tra kết quả
Tại máy Server, mở DNS Manager, bung Server1\Forward Lookup Zones, kiểm tra trong zone MSOpenLab.com đã có host record của máy Client
Internet Protocol Version 6 - Phần II: Triển Khai DNS & DHCP Trên Nền IPv6 Ip53
Trong cửa sổ DNS Manager, bung Server1\Reverse Lookup Zones, kiểm tra có pointer record của máy Client
Internet Protocol Version 6 - Phần II: Triển Khai DNS & DHCP Trên Nền IPv6 Ip54

Nguồn: http://msopenlab.com
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 104
Join date : 25/06/2012
Age : 33
Đến từ : Hồ Chí Minh

https://luli.1talk.net

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết